Partnering och samverkansentreprenad

Partnering och samverkansentreprenad representerar två övergripande strategier inom bygg- och entreprenadsektorn som vägleds av gemenskap, öppen kommunikation och ömsesidigt förtroende. Dessa strategier strävar efter att förändra det traditionella förhållningssättet till byggprojekt genom att betona samarbete och långsiktiga relationer. Entreprenad – vad innebär det? Entreprenad är en övergripande term som refererar …

Continue reading

Energideklaration

En energideklaration behövs för att byggnadsägaren ska få en överblick över fastighetens miljö inomhus samt dess energistatus. Med hjälp av en energideklaration går det även att se om det är möjligt att använda mindre energi utan att på något sätt sänka kvalitén på miljön inomhus. Alltså kan en energideklaration göras …

Continue reading

OVK-tider kommer

Efter sommaren, med kallare tider börjar OVK-säsongen. I städer med äldre byggnader är fortfarande ventilation via självdrag vanligt. När det är varmt ute fungerar självdrag sämre och luften blir stillastående i luftkanalerna. För boende och de som jobbar i kontor återstår bara att vädra med öppna fönster. I modernare fastigheter, …

Continue reading