Energideklaration

En energideklaration behövs för att byggnadsägaren ska få en överblick över fastighetens miljö inomhus samt dess energistatus. Med hjälp av en energideklaration går det även att se om det är möjligt att använda mindre energi utan att på något sätt sänka kvalitén på miljön inomhus. Alltså kan en energideklaration göras för att effektivisera energin. Detta kan leda till att ägaren av fastigheten kan spara mer pengar och samtidigt hjälpa miljön. De olika fastigheterna som behöver energideklareras är bland annat byggnader som har en golvarea på 250 kvm, men som ofta också har besök av allmänheten. Även fastigheter som är nya eller ska säljas, behöver energideklareras. Förutom A-temp, den så kallade uppvärmda arean i huset, innehåller även energideklarationen värden av radon i byggnaden, samt energianvändning av uppvärmning. Deklaration kan dock även innehålla fler uppgifter, som exempelvis värme- och ventilationssystemet i fastigheten. Precis som med OVK besiktningen görs energideklaration av en expert, en så kallad certifierad energiexpert som fått uppdrag av fastighetsägaren. Energideklarationen skiljer sig dock från OVK besiktningar då denna deklaration är giltig i tio år. Det finns däremot vissa byggnader där det inte krävs en energideklaration. Ett exempel är en byggnad som inte är uppvärmd till mer än 10 grader. Byggnader eller fastigheter som ägs av privatpersoner snarare än föreningar och liknande, krävs endast en energideklaration när exempelvis villan eller radhuset ska säljas. När det gäller nyttjanderätter så behövs en energideklaration ske när den första hyresgästen flyttar in. Det finns två fastighetstyper som behöver energideklareras senast två år från det att byggnaden tagits i bruk för första gången. Detta är egnahem och mindre byggnader för allmänheten.

När tiden väl är inne för att energideklarera en fastighet finns det tre steg att följa. Den första är som tidigare nämnts, att faktiskt ta kontakt med en energiexpert och en certifierad sådan. Detta bör även göras i god tid. Först när denna certifierade energiexpert hittats kan en energideklaration beställas. Nästa steg är främst för energiexperten, då denna person behöver upprätta deklarationen samt lägga in den i boverkets hemsida. Det tredje steget stämmer överens med OVK besktiningens slutsteg. Här lämnas energideklarationen till byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten befinner sig. Byggnadsnämnden behöver då verifiera den energiprestanda som experten angett som fastighetens så kallade primärenergital.

Pris

Priset på en energideklaration kan variera beroende på vilken typ av fastighet det handlar om. Det kan vara exempelvis ett egnahem eller nyttjanderätt. Den geografiska platsen kan också ha en viss påverkan på priset.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.