Hem

Hej och välkommen. Vi är en grupp passionerade webbredaktörer med bred kompetens inom bygg- och VVS branschen. Vi finns här för att ge dig användbar information om bygg och VVS.

Världen är i ständig förändring och vi vet att det kan vara riktigt svårt att fånga upp all information på vägen. Bygg och VVS branschen är inget undantag, även här sker det förändringar. Vi vill ge dig information och nyheter om bygg och vvs branschen i helhet och vilka förändringar som förväntas ske.

På våran sida kommer du hitta information om:

OVK

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och är en funktionskontroll som ska utföras på ventilationssystem i svenska byggnader. Funktionskontrollen utförs enligt plan- och byggnadsförordningen och plan- och bygglagen.

Energideklaration

En energideklaration är en mätning på hur mycket energi en byggnad använder. Energianvändningen kartläggs och dokumenteras för att man senare ska kunna effektivisera energianvändningen. I vissa undantag är det lag på att byggnader ska energideklareras.

VVS

VVS står för värme, ventilation och sanitet. Begreppet VVS betecknar både en bransch inom byggindustrin och tekniska system i byggnader som utförs, planeras och projekteras av branschen. De tekniska system som ingår i VVS är bland annat vatten, avlopp, övervakningssystem och ventilationssystem. VVS innefattar även produkter som används under planeringen och projekteringen.

Bygg

Inom bygg kommer vi ge dig information om ombyggnationer, tillbyggnader, golvläggning, nyproduktion och montering av fönster och dörrar. Vi kommer ge dig tips på saker du ska göra innan du anlitar en byggfirma.

Mer om branschen

Byggbranschen

Just nu blåser det storm i byggbranschen. Året 2020 tror många att byggbranschen kommer förändras ganska mycket. Ny konkurrens, digitalisering och utlokaliserade produktioner är något som många tror kommer känneteckna byggbranschen 2020. De som inte hänger med i denna utveckling kommer ha det svårt.

Enligt en studie från konsultföretaget McKinsey & Company kommer de byggföretagen som följer digitaliseringen öka sin produktivitet med 20% på fem år (2020-2025). Om man inte följer förändringen kommer inte man lyckas med detta.

Digitaliseringen kommer innebära att mer tekniska utrustningar och program kommer användas. Det handlar framförallt om 4D-modeller, 3D-utskrifter, mobila fältlösningar, IoT och BIM (building information modeling). Allt detta kanske låter svårt att införa. Men all teknik behöver inte införas på en gång. Det gäller bara att börja i den bästa änden.

Det kanske viktigaste i denna utveckling är att tillverka mjukvara som kopplar ihop alla delar. Då blir hela processen mer produktivt.

Någonting annat som kommer bli allt vanligare under de kommande åren är ”offsite manufacturing” som man kallar det. Det betyder helt enkelt att allt fler delar av byggnader kommer tillverkas i fabriker för att sedan montera ihop på plats. Detta menar McKinsley & Company kommer öka farten för byggen med 50% medan kostnaden kommer minska med 20%.

För att lyckas med ”offsite manufacturing” måste man tyvärr komma bort ifrån tankesättet ”varje byggprojekt är unikt”. Desto mer det går att använda färdigbyggda delar desto större blir vinsterna.

Vi ser även att konkurrensen kommer att öka under de kommande åren på grund av att stora och etablerade företag ger sig in i byggbranschen. Ett bra exempel på ett sådant företag är IKEA eller Amazon. Anledningen till varför större företag ger sig in i byggbranschen är för att smarta hem funktioner blir allt mer vanligare i våra hushåll.

McKinset genomförde en undersökning där de fråga 300 seniora chefer i byggbranschen vilka konkurrenter som kommer bli det största hotet mot dom.

  • 90% trodde på helt nya typer av företag,
  • 46% trodde på teknik- och mjukvaruföretag
  • 37% trodde på startup-företag
  • 23% trodde på konkurrenter från Kina och utvecklingsländer
  • endast 19% trodde på de etablerade byggföretagen

Det gäller helt enkelt att hålla sig uppdaterad inom byggbranschen för att hänga med i denna förändring.

VVS-branschen

I VVS-branschen ser vi inte samma förändringar som vi gör i byggbranschen. Det är just nu svårt att se i exakt vilken riktning branschen kommer gå åt.

I VVS-branschen jobbar de för att värme upp bostäder, få rent vatten ur kranen och fixa ventilation. Det är ingenting som kommer förändras i framtiden, det är metoden detta utförs på som kommer förändras. Men när detta kommer hända är inte helt solklart ännu.

Rent tekniskt går branschen sakta men säkert över till ett mer webb-baser tillvägagångssätt för att projekten ska kunna styras på ett ännu enklare sätt. Det ultimata hade varit om övervakning av inomhusklimat och vattenkvalité kan ske på på dator, läsplatta och telefon. Då minskar behovet av övervakningscentraler och ökar flexibiliteten. Detta har redan påbörjats och i framtiden hoppas dom att de mesta ska kunna styras med telefon, surfplatta och förhoppningsvis smarta klockor.

Något som branschen också strävar efter är att återanvända så mycket förbrukad energi som möjligt i byggnader. Till och med vår egen kroppsvärme eller värmen från glödlampor ska kunna återanvändas. För att detta ska kunna uppnås måste isolering och klimatspärrar effektiviseras och den utvecklingen kan VVS-branschen vara delaktig i.

Miljön är något branschen strävar efter att bättre förhålla sig till. Vi har lagt märke till att materialen som används gärna ska vara återvunnet. Det är nästan så att återanvända material är ett krav som ökar varje dag. Materialen förväntas även hålla längre och tillverkas i större serier för att minska kostnaden. Vi ser även att uppvärmningen av byggnader går mot allt mer fossilfria alternativ. Just nu ser el ut att bli det bästa energislaget i framtiden.

Som du kanske förstår är båda branscherna på väg mot ett mer digitaliserat tillvägagångssätt, speciellt i byggbranschen. Det gäller att vara med i utvecklingen för att man fortfarande ska kunna vara med och konkurrera på marknaden. Mer information kommer i framtiden och här kommer du kunna hitta den.

Kommentarer inaktiverade.